Konst, förhistorisk och primitiv

Alla världsdelar
Anteckningar, litteraturreferenser, brev, tidningsurklipp

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D3:16

Innehåll i volym D3:16

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Ämnesordnade handlingar rörande arkeologiska fynd och etnografiska företeelser