Lapska offerplatser

Anteckningar
Manuskript 1912 till artikel Offerplätze in Lappland
Korrespondens angående uppsatsen Lapska offerplatser 1932.
Illustrationsmaterial till uppsatsen
Lapska offerplatser, särtryck ur Arkeologiska studier tillägnade
HKH Gustaf Adolf, 1932
Korrespondens ang silverfynd 1917, 1931
Inga Serning, Lapska offerplatsfynd från järnålder och medeltid
Korrektur 1955 med kommentarer av Hallström
Fotografier:
4 st

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D3:23

Innehåll i volym D3:23

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Ämnesordnade handlingar rörande arkeologiska fynd och etnografiska företeelser