Norrland: Ångermanland - Ådalsliden, Nämforsen, Rå, Resele

Ådalsliden, Nämforsen, boplatserna vid Rå
Riksantikvarieämbetets befullmäktigande för G Hallström att under 1946 företa inventering av Ådalslidens socken
Rapport över inventering 1946
Rapporter 1947 över grävningsundersökningar
Diverse anteckningar från grävningar vid boplatserna i Rå
Förteckningar över fynd från boplatserna (Även kopior)
Profiler och planer över boplatserna
Korrespondens 1934 – 1948 spridda år
Tidningsurklipp 1946 rörande utgrävningarna
Handlingar rörande filmupptagning vid Nämforsen 1944
Handlingar rörande framtagning av broschyr ”Vägledning över
Nämforsens hällristningar” 1945
Anteckningar från Tubäcken, Ådalsliden 1947
Resele
Anteckningar 1947
Fotografier:
76 st Nämforsen och boplatserna vid Rå
4 negativ

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D2:29

Innehåll i volym D2:29

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Handlingar rörande arkeologiska och etnografiska undersökningar i Sverige och andra länder