Norrland: Lappland

Inventeringar av fornlämningar, anteckningar, litteraturreferenser, brev
Sockenvis ordnat

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D2:38

Innehåll i volym D2:38

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Handlingar rörande arkeologiska och etnografiska undersökningar i Sverige och andra länder