Norrland: Lappland - Harsprånget, Jukkasjärvi, Jokkmokk, Vilhelmina, Stensele, Malå mm

Fältundersökningar i Västerbottensfjällen 1949, även avslag, kolbitar och järnfragment
Fullmakter att företa arkeologiska undersökningar i Ruotsojaure, Karesuando, Sorsele, Tärna, Vilhelmina samt arbetsanteckningar 1950
Kassabok
Skrivelse till Riksantikvarieämbetet angående Lappeasuando 1921
Harsprånget
Korrespondens och räkenskaper angående filminspelning vid Harsprånget för Kungl Vattenfallsstyrelsens räkning 1945 – 1947
Karta och introduktion till filmen
Jukkasjärvi
Skrivelser och protokollsutdrag rörande etnologiska och arkeologiska undersökningar 1942 – 1943
Jokkmokk
Rapport 1938 angående efterundersökning av grav på Storholmen i Vajkijaur 1929
Vilhelmina
Skrivelser till RAÄ 1941, 1943 angående fynd i Bäsksjö och på Vardafjället
Stensele
Manuskript avseende Ullisjaurfyndet ”Ett grus av Kjelmökultur i Lappland” 1917, uppsats av Erik Bergström Tärnaby korrespondens
Malå
Brev med meddelanden om artefakter och fynd, 1931, 1938
Lycksele
Koncept till rapport om undersökning av lapsk offerplats vid Vindelgransele by 1941
Fotografier:
92 st Porjus, Rautasjaure bl a
61 negativ

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D2:39

Innehåll i volym D2:39

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Handlingar rörande arkeologiska och etnografiska undersökningar i Sverige och andra länder