Resa på kontinenten 1922 (Frankrike, Italien, Spanien)

Anteckningar bl a från museer, vykort, litteraturhänvisningar, brevkoncept
förteckning över foton
Verifikat menuer, teaterprogram, biljetter

Fotografier:
5 st Italien
32 st Frankrike
6 negativ Frankrike
3 negativ Spanien

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D1:10

Innehåll i volym D1:10

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Handlingar rörande forskningsresor