Resan 1909: Västerbotten, svenska lappmarken, Norge

Avskrift af Kungl. Maj:ts nådiga bref till statskontoret angående anslag
till amanuensen G Hallström för verkställande af etnografiska och
arkeologiska undersökningar bland lapparna 23 april 1909
Korrespondens 1909
Tidningsurklipp 1908 - 1909
Reseberättelse
Provianteringsuppgifter för Rautasjaureresan 3-18 augusti
Uppteckningar från Rautasjaure 5 - 18 augusti
Grävningsberättelse, Rautasjaure Jukkasjärvi socken, inv 13886. Även kladd
Anteckningar, brev och ritningar angående offerplats och fynd i Rautasjaure.
Manuskript till uppsats ”Lapska offerplatser I, Rautasjaure”
Teckningar av Johan Larsson Pinki 4.8 - 17.8 samt lösa anteckningar
Anteckningar från resan i Norge, Haakviksdalen 24 -25.8 samt Kalfjorden
Även avskrifter av brev

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D1:3

Innehåll i volym D1:3

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Handlingar rörande forskningsresor