Stadgar, kallelser till möten, verksamhetsberättelser, protokoll, skrivelser medlemsförteckningar m m

Brunkeberg 1919, 1923
Svea Orden 1918 – 1919, 1923
Frisinnade klubben 1911 – 1919 spridda år
Stockholms Landstormsförbund 1915 – 1917 u å
Förbundet för medborgarfrihet 1916, u å
Sveriges nationella ungdomsförbund 1918 – 1919
Dagsposten 1947
Samfundet Manhem 1935
Travellers Club 1916 – 1925 spridda år
Idrottsföreningar spridda år
Utomnordiska föreningar spridda år
Diverse upprop och inbjudningar

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D7:3

Innehåll i volym D7:3

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Verksamhet inom föreningar och samfund