Statens historiska museum: Inventeringar av fornfynd

Norrland och Dalarna
Avskrifter ur Statens historiska museums inventarieförteckningar
Teckningar av fornfynd från Västerbotten och Norrbotten i Statens Historiska museum

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D4:3

Innehåll i volym D4:3

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Anteckningar från svenska och utländska museer och arkiv