Svealand: Uppland, Ingarö socken

Rapport från undersökning av stenåldersboplats vid Återvall 1913, 1915
Inventeringslistor 1913
Kartor och planer 1872, 1912-1913, 1915
Div anteckningar 1913 – 1938 spridda år
Tidningsurklipp 1913
Brev
Anteckningar från Furusund
Teckningar av hällristningar, magiska runtyper
Tidningsurklipp
Fotografier:
46 st fotografier

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D2:12

Innehåll i volym D2:12

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Handlingar rörande arkeologiska och etnografiska undersökningar i Sverige och andra länder