Vårresan 1942, (Nordnorge)

Finnmarks och Troms fylken i Nordnorge
Resplan
PM över resor till Norge 1941-1942
Officiella handlingar; tjänstledighetsansökning, visumansökan, tillstånd att bära vapen, försäkringar m m
Rapporter till Riksantikvarieämbetet med underlag;
Om samfärdsmedlen i Nordnorge mars-maj 1942,
Förhållanden av militärt intresse i Nordnorge i slutet av mars-början av maj 1942,
Livsmedelsförsörjningen,
Allmänna iakttagelser rörande den nordnorska befolkningen mars-maj 1942
Korrespondens inför, under och efter resan
Anteckningar och erhållna upplysningar under resan
Räkenskaper bl a verifikat
Brev och hälsningar till och från norrmän
Tidningsurklipp med artiklar om resan
Fotografier:
214 st

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D1:19

Innehåll i volym D1:19

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Handlingar rörande forskningsresor