Vinterresan 1941, (Norge)

Norge: Oslo, Bergen, Trondheim
Resans syfte var att planlägga en vetenskaplig resa till Nordnorge 1942
Tjänstledighetsansökning, tillstånd, passersedlar
Reserapport; Iakttagelser under en resa till Oslo-Bergen-Trondheim den 13-24 december 1941
Utkast till plan över resan 1942
Korrespondens
Verifikat
Anteckningar angående uppdrag från Norge, adressuppgifter
Avskrifter av handlingar rörande naturskyddet och den kyrkliga situationen i Norge
Handlingar angående organisering av norsk arbetstjänst 1940 och Nasjonal samling
Tryck: Tidskriften Adam nov 1941,
Rutebok for Norge 15-31 december 1941

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D1:18

Innehåll i volym D1:18

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Handlingar rörande forskningsresor