Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971)

Bilfraktsedel 19/9 1940
(Bild: Foark 8:7)

Svante Lundell 1894-1971 föddes som yngsta barnet till fanjunkare Per Otto Alfred Lundell och hans hustru Gustava Gabriella, född Skog. Efter realexamen vid Skellefteå samskola arbetade Svante Lundell inom affärsbranschen i Skellefteå, där han drev en grosshandelsrörelse.

Utöver affärsverksamheten var han även intresserad av ämnen som historia, geografi, botanik och genealogi. På genealogins område företog Lundell studier av flyttningar mellan Västerbotten och Finland.

Under det finsk-ryska vinterkriget åren 1939-1940 engagerade sig Lundell i den finska frihetsrörelsen, där hans insatser bl.a. bestod i att leda transitotrafiken över Haparanda till Finland. Lundells insatser belönades sedermera med flera utmärkelser, bl.a. Finlands Vita Ros.

Förteckning