Handskrift 91. Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957)

Bild. Handskrift 91

Sven Hallström var född i Stockholm 1883, son till rektor Paul Hallström och hans hustru Teresia Simonsson. Efter studentexamen i Stockholm 1900 började Sven Hallström studera juridik vid Uppsala universitet där han tog en jur. utr. kand. examen 1904.

1918 startade han Hallströms advokatbyrå i Umeå, en framgångsrik verksamhet som han drev fram till sin död 1957. Hallström var sedan 1928 ledamot av advokatsamfundet och tillhörde även under ett antal år styrelsen för samfundets Norrlandsavdelning.