Handskrift 93. Författaren Frithjof Örngrims arkiv (1907-1972)

Bild. Handskrift 93

Frithjof Örngrim var född i Norsjö 1907, son till arbetaren Jon Erik Eriksson och hans hustru Hulda Öhman. Dessutom hade Frithjof två bröder, Baltzar och Karl. I unga år arbetade han som malmletare i Dalarna och Västerbotten.

1935 debuterade han med Byavinter om en by i Västerbottens inland. Sen kom sex äventyrsböcker för ungdom. Nybygget i Vildmarken 1944, Vildmarkens pionjärer 1946 handlar om livet för nybyggare i lappmarken, Natt över Nasafjäll 1950 har historisk bakgrund och behandlar livet för gruvarbetare och de samer som skötte transporterna för gruvan.

Arkivet omfattar endast en volym med ett fåtal brev och fotografier, manus till en dikt, tryckta skrifter med bidrag av Fithjof, skolböcker och handlingar ang blockletning och korrespondenskurser.

Arkivet upprättat av Anders Lindberg, 2004-05-10

Förteckning