Handskrifter och personarkiv: L

Labangymnastik (Wästfelt-Ersare, Ingerid) : Handskrift 28. Handlingar rörande Labangymnastik (1970-1993)
Lapska missionen vänner: Handskrift 50C. Föreningen lapska missionens vänner (1880-1934)
Larsson, Henning: Handskrift 202. Stationsmästare Henning Larssons arkiv (1916-2008)
Lidman, Sara: Handskrift 52. Författarinnan Sara Lidmans arkiv (1923-2004)
Liljenäs, Ingrid: Handskrift 116. Docent Ingrid Liljenäs arkiv (1939-)
Linden, Helge: Handskrift 190. Konstnären Helge Lindens arkiv (1897-1961)
Linder, Albert: Handskrift 40J. Styrmannen Albert Linders arkiv (1849-1877)
Linder, Britta Maria: Handskrift 40B. Britta Maria Linders arkiv (1746-1809)
Linder, Fredrica Christina: Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787-1840)
Linder, Fredrica Göthilda och Sophia Johanna: Handskrift 40H. Fredrica Göthilda (1823-1859) och Sophia Johanna (1826-1871) Linders arkiv
Linder, Herlog: Handskrift 40G. Herlog Linders arkiv (1820-1837)
Linder, Herlog Robert: Handskrift 40M. Lantmätaren Herlog Robert Linders arkiv (1843-1916)
Linder, Johan Albert: Handskrift 40E. Kommissionslantmätare Johan Albert Linders arkiv (1816-1878)
Linder, Johan Anders: Handskrift 40A. Komminister Johan Anders Linders arkiv (1783-1877)
Linder, Johan Erik : Handskrift 40I. Lantmätaren Johan Erik Linders arkiv (1847-1912)
Linder, Nils Hadar Ossian: Handskrift 40K. Sjökaptenen Nils Hadar Ossian Linders arkiv (1853-1899)
Linder, Susanna Charlotta : Handskrift 40C. Susanna Charlotta Linders arkiv (1792-1812)
Linder, Theodor: Handskrift 40F. Docent Theodor Linders arkiv (1818-1854)
Linder, Theodor: Handskrift 40L. Kapten Theodor Linders arkiv (1856-1909)
Linderholm, Håkan: Handskrift 109. Professor Håkan Linderholms arkiv (1919-2000)
Lindgren, Torgny: Handskrift 144. Författaren Torgny Lindgrens arkiv (1938-2017)
Lindner, Jörg: Handskrift 127. Universitetslektor Jörg Lindners arkiv (1941-)
Lindqvist, Ivonny: Handskrift 149. Byrådirektör och lekterapeut Ivonny Lindqvists arkiv (1920-2018)
Lundberg, Bengt: Handskrift 121. Docent Bengt Lundbergs arkiv (1941-)
Lundberg, Stig: Handskrift 206. Jägmästare Stig Lundbergs arkiv (1928 – 2020)
Lundborg, Kerstin: Handskrift 53. Bibliotekarie Kerstin Lundborgs bibliografiska excerpter rörande norrlandslitteratur
Lundell, Svante: Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971)
Lundgren, Börje: Handskrift 98. Kårledaren Börje Lundgrens arkiv (1925-2003)
Lundholm, Kjell: Handskrift 146. Landsantikvarien och författaren Kjell Lundholms arkiv (1938-)
Länsantikvarien i Västerbottens län: Handskrift 107. Länsantikvarien i Västerbottens läns klippsamling (1976-1996)
Löwenhjelm, Harriet (Nitz-Karlsson, Doris): Handskrift 148. Forskningsmaterial kring poeten och konstnären Harriet Löwenhjelm (1887-1918) samlade av Doris Nitz-Karlsson