Digitala utställningar

Här presenteras delar av Arkiv och specialsamlingars digitaliserade material.

Gustaf Hallström - tre forskningsresor i bilder

Hallströms fotografier från forskningsresorna i början av seklet är idag av stort kulturhistoriskt intresse. Här finns samlat ett unikt fotomaterial - inte minst från den samiska kulturen. Vi vill här lyfta fram några bilder ur hans stora fotosamling och har valt foton från tre av hans forskningsresor. Tre forskningsresor i bilder

I statens tjänst - provinsens utvalda män

Fotografialbum innehållande porträtt av Västerbottens läns ämbets- och tjänstemän. Överlämnat till landshövding Gustaf Lorentz Munthe 1865 av landssekreterare C Johan Cygnaeus. Gustaf Lorentz Munthes fotografialbum