Gustaf Lorentz Munthes fotografialbum

Fotografialbum innehållande porträtt av Västerbottens läns ämbets- och tjänstemän. Alla fotografier i albumet är klickbara för att kunna förstora bilden och läsa den information vi har om varje fotografi. Där kan man också kommentera varje bild via en länk, t.ex. identifiera okända personer. 

Gustaf Lorentz Munthes fotografialbum

Register till Munthes fotografialbum

Om Gustaf Lorentz Munthe

Gustaf Lorentz Munthe föddes i Stockholm 1809, föräldrarna var kammarrättsrådet Carl Christoffer Munthe och Beata Lovisa Drake af Hagelsrum. 1837 gifte han sig med Frédérique Heerman. Efter en karriär i Stockholm på bl a kammarkollegiet och finansdepartementet blev han Landshövding i Västerbottens län 1856-1864 för att sedan fortsätta som landshövding i Kronobergs län 1864-1875. Munthe dog i Stockholm 1889.

Om fotografialbumet

Originalet finns i handskrift 42 i Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek. Överlämnat till landshövding Gustaf Lorentz Munthe (handskrift 42 i Forskningsarkivets samlingar) 1865 av landssekreterare C Johan Cygnaeus.

Två fotografier saknas i albumet: Kyrkoherde Anders Grafström 1790-1870, "En av de aderton", samt Komminister och vice pastor Johan Anders Linder 1783-1877. (Klicka för större bilder)