Handskrifter och personarkiv: Kyrkoliv och mission

Alenius, Anders: Handskrift 43A. Kyrkoherde Anders Alenius arkiv (1743-1820)
Alenius, Carl Fredrik: Handskrift 43C. Prästen och läraren Carl Fredrik Alenius arkiv (1781-1852)
Alenius, Carl Gustaf Bernhard: Handskrift 43B: Skolmästare Carl Gustaf Bernhard Alenius arkiv (1744-1790)
Anderzén, Sölve: Handskrift 192. Docent och Komminister Sölve Anderzéns arkiv (1939-2016)
Bjurberg, Johan Ulrik: Handskrift 47. Kyrkoherde Johan Ulrik Bjurbergs arkiv (1851-1931)
Bohman, Yngve: Handskrift 44. Kyrkoherde Yngve Bohmans klipparkiv (1910-1995)
Brännström, Olaus: Handskrift 4. Handlingar rörande laestadianismen
Femöresföreningen för inrättande av barnhem i Lappland: Handskrift 50B. Femöresföreningens arkiv (1864-1931)
Fries, Ingegerd: Handskrift 133. Översättaren och prästen Ingegerd Fries arkiv (1921-2016)
Hellsten, Stig: Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999)
Hylander, Ivar: Handskrift 181. Biskop Ivar Hylanders arkiv (1900-1982)
Hällgren, Anders Gustaf : Handskrift 80. Folkskolläraren Anders Gustaf Hällgrens familjearkiv (1827-1898)
Höijer, Gustaf : Handskrift 73. Kyrkoherde Gustaf Höijers arkiv (1849-1898)
Johansson, Egil: Handskrift 165. Professor Egil Johanssons arkiv (1933-2012)
Lapska missionen vänner: Handskrift 50C. Föreningen lapska missionens vänner (1880-1934)
Linder, Johan Anders: Handskrift 40A. Komminister Johan Anders Linders arkiv (1783-1877)
Lundgren, Börje: Handskrift 98. Kårledaren Börje Lundgrens arkiv (1925-2003)
Martling, Lars Gunnar: Handskrift 78. Musiklektor Lars Gunnar Martlings arkiv (1930-2014)
Nordberg, Erik: Handskrift 25. Kyrkoherde Erik Nordbergs arkiv (1896-1971)
Nordien, Nils: Handskrift 82. Kyrkoherde Nils Nordiens arkiv (1801-1879)
Predikosamlingar : Handskrift 77. Predikosamlingar
Sololovetsk: Ryskt grekisk-ortodoxt kloster i Solovetsk: Handskrift 20. Minnesbok från ett kloster i Solovetsk
Svenska missionssällskapet: Handskrift 50A. Svenska missionssällskapets arkiv (1835-1969)
Telegrafisternas missionsförening: Handskrift 50E. Telegrafisternas missionsförenings arkiv (1896-1925)
Westerlund, Gustaf : Handskrift 3. Kyrkoherde Gustaf Westerlunds arkiv (1801-1866)
Öberg, Lars Ulrik Ferdinand: Handskrift 71. Kyrkoherde Ferdinand Öbergs arkiv, (1850-1933)