Handskrifter och personarkiv: Lokalhistoria

Andersson, Lennart: Handskrift 100. Lennart Anderssons arkiv (1910-2007)
Axelsson, Alf W: Handskrift 125. Lektor Alf W Axelsons arkiv (1925-2007 )
Baggböle nr 1 i Umeå socken: Handskrift 51. Gårdshandlingar rörande Baggböle nr 1 i Umeå socken
Forskningsprojektet Levnadsöden: Projektarkiv 8. Forskningsprojektet Levnadsöden (1983-1988)
Hederyd, Olof: Handskrift 118. Författaren Olof Hederyds arkiv (1923 - )
Hellbom, Algot : Handskrift 21. Rektor Algot Hellboms arkiv (1903-1996)
Holmström, Eric: Handskrift 5. Levnadsteckningar Lycksele lappmarkssocken
Järneström, Bertil: Handskrift 22. Rektor Bertil Järneström: Berättelser från Nordingrå, 48 videofilmer inspelade 1992-1997.
Larsson, Henning: Handskrift 202. Stationsmästare Henning Larssons arkiv (1916-2008)
Linder, Johan Anders: Handskrift 40A. Komminister Johan Anders Linders arkiv (1783-1877)
Luleälvsprojektet: Projektarkiv 13. Luleälvsprojektet
Lundell, Svante: Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971)
Lundholm, Kjell: Handskrift 146. Landsantikvarien och författaren Kjell Lundholms arkiv (1938-)
Nilsson, Tore: Handskrift 166. Riksdagsmannen och författaren Tore Nilssons arkiv (1919-1998)
Nordberg, Erik: Handskrift 25. Kyrkoherde Erik Nordbergs arkiv (1896-1971)
Nordlander, Johan: Handskrift 32. Läroverksadjunkt Johan Nordlanders arkiv (1853-1934)
Nordström, Einar: Handskrift 85. Inspektor Einar Nordströms arkiv (1889-1976)
Riksantikvarieämbetet: Projektarkiv 5. Sjö - och älvregleringsrapporter i Riksantikvarieämbetets regi 1942-1980
Robertsfors bruk och samhälle under 1900-talet: Projektarkiv 12. Robertsfors bruk och samhälle under 1900-talet
Sjödin, Anna: Handskrift 58B. Anna Sjödins arkiv (1895-1974)
Sjödin, Karin: Handskrift 58A. Sekreterare Karin Sjödins arkiv (1921-1997)
Sävar by: Handskrift 87. Fastighetshandlingar rörande Sävar by i Sävar socken 1831-1959
Söderberg, Kjell: Handskrift 163. Kanslichef Kjell Söderbergs arkiv (1923-2011)
Waldenström, Edvard Mauritz : Handskrift 49. Adjunkt Edvard Mauritz Waldenströms arkiv (1827-1897)
Westerbottens Regemente: Handskrift 14. Westerbottens Regementes rulla 1821