Arjeplogs tingslags häradsrätts arkiv , protokoll vid urtima ting och extra förrättningar 1803

Kopior av original i Landsarkivet Härnösand.

Nummer: 
100