Elers, Johan, canc råd, (1730 - 1813), Historia om vägarna i Sverige

Tom 8 Norrland. Mikrofilm av original i Uppsala universitetsbibliotek.

Nummer: 
40