Förste provinsialläkarens i Västernorrlands arkiv

Volym DIII:1. Ett urval av barnmorskors dagböcker varierande år 1880-1890-tal. Sorterade efter socken och barnmorska.
Följande socknar: Alnö, Attmar, Hässjö, Indal, Njurunda, Selånger, Skön, Sättna, Timrå, Tuna
(Digitala kopior av original i Landsarkivet i Härnösand)

Nummer: 
118
Digital kopia finns: 
Ja