Jordrannsakningsprotokoll över undersökning om ödeshemman i Bygdeå, Lövångers, Skellefteå och Umeå tingslag 1737

Under ledning av landshövdingen Gabriel Gyllengrip.

Fotokopia av original i Härnösands landsarkiv, Västerbottens läns landskontors arkiv, vol G III c:1.

Nummer: 
28