Kenicius, Petrus, ärkebiskop (1555 - 1636), Brev 1591, 1592, 1612, 1617, 1627, 1628, 1633, u å

Xeroxkopior av original i Uppsala universitetsbiblioteks handskriftsavdelning och Kungliga bibliotekets handskriftsavdelning, autografsamlingen.

Nummer: 
14