Lantmäteriverket, kartor Umeå socken

Byarna Hörnefors, Norrbyn, Norrmjöle, Stugunäs, Sävar, Söderby, Tväråmark, Tålsmark, Täfteböle och Täfteå. Mikrofilm.

Nummer: 
39