Mantalslängder, Piteå socken 1782, 1783 och Piteå stad 1812

Fotokopia av original ur landsarkivet i Härnösand.

Nummer: 
65