Östersjöprovinsernas tull- och licenträkenskaper: Tullen i Novgorod 1583-1707

Kopior av orig. i RA.

Nummer: 
83