Provinsialläkares årsberättelser med bilagor avs Ytterlännäs provinsialläkardistrikt 1918, 1919

Medicinalstyrelsens arkiv vol E IIa: 14 - 19. Bilagorna ej kompletta. Mikrofilm.

Nummer: 
37