Qvigstad, Just Knut, rektor (1853 - 1957), Efterlatte papier

Samisk etymologisk ordliste, samisk ordlaere - Opslagsbok I, Lappiske sprogpröver, lappiske navn på stjerner, grammatiske optegnelser, fortegnelse over ku- og geitnavn fra Troms og Nordland. Lappiske personnavn og slektsnavn. Lappiske ordlister. Skoltelappisk ordliste, Lyngen ordliste I - II, Kalfjord - Vesterålen (Tysfjordlappisk ordliste I - II), 15 mikrofilmer. Original i Universitetsbiblioteket i Oslo. (2 filmer finns som digitala kopior)

Nummer: 
24