Roteringslängder, Umeå Bygdeå, Lövångers, Burträsks och Skellefteå kompanier 1695

Fotokopia av original i Härnösands landsarkiv, Västerbottens läns landskontors arkiv, vol. GIa:2.

Nummer: 
75