Sundevall, Carl Jacob, (1801-1875): Brev från Nils Johan Sundelin i Lycksele 1840-1850

Kopior av orig. i KVA.

Nummer: 
82