Tal- och sångpjeser uppförda i Stockholms samtliga teatrar och öfriga lokaler spelåren 1863 - 1913

Upptecknade av Emil Michal. Xeroxkopia i 2 band av original i Kungliga biblioteket.

Nummer: 
7