Visitationshandlingar, Edefors församling, 1906

Fotokopia av original i Luleå domkapitels arkiv, vol F VI: 11.

Nummer: 
59