Avskrifter

Avskriftssamlingen är en samling bestående av kopior ur andra arkiv.

Nummersortera i stigande ordning Avskrift
54 Sundin, Teo: Excerpter och manuskript...
53 Konceptprotokoll avseende trolldomskommissionen i Ångermanland 1674
52 Östergren, Olof: Ordboksplan, groft utkastad
51 Skum, Nils Nilsson, (1872 - 1951): Brev till Fo-staben i Kiruna daterat Sjiska den 12 juni 1947
50 Dahlstedt, Karl-Hampus: Förslag till namn på sex gator i Umeå universitetsområde
49 Grubb, Nils, prost (1681 - 1724): Självbiografi u å
48 Stenberg, Pehr, komminister (1758 - 1824)
47 Karlsson, Svea, f Andersson (1877 - 1946), Barndomsminnen från Umeå på 1880-90-talen jämte några Degerforsminnen i början av 1900-talet
46 Likpredikan över ärkebiskopen Petrus Kenicius, den 28 februari 1636
45 Våra förfäders Lif. Bondedagbok från Brattjärn/Holmsvattnet,Skellefteå, Lövånger, 1847 - 1891 efter Erik Pehrsson med famil
44 Series Pastorum o 1760 Rättviks församling
43 Kungl placater mm 1541 - 1649
42 Brev från landskansliet i Västerbottens län (med bilagor) till stiftsamtmannen i Trondheim 1734, 1735, 1745, 1752, 1753 och 1783
41 Nensén, Jonas A, kyrkoherde i Dorotea (1791 - 1881)
40 Elers, Johan, canc råd, (1730 - 1813), Historia om vägarna i Sverige
39 Lantmäteriverket, kartor Umeå socken
38 Länsräkenskaper, Västerbottens län. Taxeringslängder Skellefteå socken
37 Provinsialläkares årsberättelser med bilagor avs Ytterlännäs provinsialläkardistrikt 1918, 1919
36 Matrikel öfver de vid Vesterås högre allmänna läroverk intagna lärjungar för åren 1850 - 1857 och 1895 - 1914
35 1671 års uppmätning av Lappmarken
34 Rutviks byarkiv.
33 Acta angående trolldomsväsendet i Rättvik 1670 - 1671
32 Linderholm, Emanuel, professor, (1872 - 1937): Handlingar till häxprocesserna i Sverige
31 Burman, Fale A, lektor (1758 - 1809), Concept Dagböcker...
30 Keruupiiri 21, Länsipohja E - Ö. Tornedalsfinska ord upptecknade av Inkeri Tuovinen 1929 - 1937
29 Geometrisk Jordebook öffwer alle skattehemmans ägor i Schellefteå sockn uthi Södre Prosterij och Wästerbothn 1648
28 Jordrannsakningsprotokoll över undersökning om ödeshemman i Bygdeå, Lövångers, Skellefteå och Umeå tingslag 1737
27 Fjellstedt, Peter, missionsledare (1802 - 1881), Reseberättelse från Lappland 1857
26 Lindahl, Israel, (1718 - 1793): Beskrivning över Umeå socken och stad 1771
25 Journal och examensprotokollsbok 1865 - 1880 för Vindelns kommun

Sidor