Avskrifter

Avskriftssamlingen är en samling bestående av kopior ur andra arkiv.

Nummer Avskriftsortera i stigande ordning
103 Övertorneå tingslags häradsrätts arkiv
83 Östersjöprovinsernas tull- och licenträkenskaper: Tullen i Novgorod 1583-1707
52 Östergren, Olof: Ordboksplan, groft utkastad
17 Wachtmeister, Gustaf, general (1757 - 1826), anförare för landstigningstrupperna vid expeditionen till Västerbotten
45 Våra förfäders Lif. Bondedagbok från Brattjärn/Holmsvattnet,Skellefteå, Lövånger, 1847 - 1891 efter Erik Pehrsson med famil
60 Visitationshandlingar, Karesuando församling, 1905
59 Visitationshandlingar, Edefors församling, 1906
72 Visitationsakter mm rörande Jokkmokks lappskola (1750-1873)
71 Visitationsakter mm rörande Gällivare lappskola (1757-1879)
94 Vattenmålen, Sourvas regleringar: 1919, 1937, 1943, 1953, 1964
112 Vadstenadiariet Diarium Vadstenense
86 Utskrift av pag 417-432 av Variantsamlingen till Arwidssons Sv Fornsånger pt 3...
144 Umeå stads nödhjälpskommitté
120 Umeå stad. Rådhusrätten och Magistratens arkiv
126 Umeå Lazarett och Kurhus
20 Trondheim Politikammer. Register till protokoll over utvandrede personer 1867 - 1890
109 Topografiska kårens arkiv
113 The Book of Jalãl and Jamãl
133 Tegs byarkiv
7 Tal- och sångpjeser uppförda i Stockholms samtliga teatrar och öfriga lokaler spelåren 1863 - 1913
105 Södra Ångermanlands domsaga
122 Sävar distrikts länsmans-landsfiskalsarkiv
19 Swartz, Olof Peter, professor (1760 - 1818), Dagbok öfver min resa till Lappmarken 1780
101 Svenska missionssällskapets arkiv
128 Svenska församlingens i Paris arkiv
54 Sundin, Teo: Excerpter och manuskript...
82 Sundevall, Carl Jacob, (1801-1875): Brev från Nils Johan Sundelin i Lycksele 1840-1850
93 Summariska folkmängdsredogörelser från församlingarna i Västerbottens län 1860 - 1864
3 Strindberg, August, (1849 - 1912): Förspel till ett drömspel, Korridordramat
2 Strindberg, August (1849 - 1912): Ett drömspel, manuskript

Sidor