Avskrifter

Avskriftssamlingen är en samling bestående av kopior ur andra arkiv.

Nummersortera i fallande ordning Avskrift
91 Markgren, Albert, kyrkoherde i Bygdeå (1855-1940): Minnen
92 Mantalslängder för Arvidsjaurs socken 1869 och 1870
93 Summariska folkmängdsredogörelser från församlingarna i Västerbottens län 1860 - 1864
94 Vattenmålen, Sourvas regleringar: 1919, 1937, 1943, 1953, 1964
95 Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöten 1950 - 1962
96 Kopior av konseljakter rörande samer
97 RäkenskapsBok för Scholorna i Lappmarken 1847-1861
98 Brev från Lars Levi Laestadius till professor Göran Wahlenberg, Uppsala 1807 - 1843 spridda år
99 Prof Göran Wahlenberg (1780 - 1851), Uppsala
100 Arjeplogs tingslags häradsrätts arkiv , protokoll vid urtima ting och extra förrättningar 1803
101 Svenska missionssällskapets arkiv
102 Astrid Odstedts arkiv, Kirunaminnen
103 Övertorneå tingslags häradsrätts arkiv
104 1919 års lappkommitté
105 Södra Ångermanlands domsaga
106 Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv
107 Krigsarkivets kart- och ritningssamling
108 Gävleborgs läns landskansli
109 Topografiska kårens arkiv
110 Sammanställning av avskrifter från Domböcker för Nordmalings Socken 1547-1803, gjorda av Nils-Erik Molin
111 Eddan av Snorre Sturlason
112 Vadstenadiariet Diarium Vadstenense
113 The Book of Jalãl and Jamãl
114 Avskrifter av handlingar tillhörande Svanabyns bykista av Erold Sandqvist
115 Skellefteå fattiggårdskommittés handlingar 1894 - 1898
116 Kustbana genom Västerbottens län
117 Arvidsjaurs tingslags häradsrätts arkiv. Urval av handlingar rörande lappskatteland
118 Förste provinsialläkarens i Västernorrlands arkiv
119 Krigshandlingar 1808-1809
120 Umeå stad. Rådhusrätten och Magistratens arkiv

Sidor