Automobilkarta öfver Norrland, Umeå-Haparanda, 1921

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Kapsel E3:2
Skala: 
1:1.000.000
Upphovsman: 
Generalstabens litografiska anstalt
År: 
1921