Geographisk handatlas för nybegynnare, 1844

Anm: Efter Stielers mindre atlas, i tio blad. Tredje upplagan, utgifven med förbättringar och tillägg af Gustaf Thomée.

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Kapsel E3:15
Upphovsman: 
Bäckström, H. H.
År: 
1844