Geometrisk charta öfwer Luleå stads och prästegårds ägor i Wästerbotn

Klistrad på kartong

Samling: 
Forskningsarkivets kartsamling
Placering: 
1.15.1
Upphovsman: 
Erson Widman, Eric
År: 
1645