Karta öfver Örebro län (södra delen), 1844

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Kapsel E3:4
Skala: 
1:200.000
Upphovsman: 
Topografiska corpsen
År: 
1844