Länskartor med församlingsgränser för Norrland

På följande sidor återfinns översiktskartor över norrlandslänen* (inklusive församlingsgränser) för åren 1800 och 1900.

1800 1900

*Källa: Nationell arkivdatabas -topografisk databas. Kartorna är i övrigt bearbetade och framställda på Forskningsarkivet, Umeå universitet. Observera att endast de delar som ligger inom nuvarande Sveriges gränser redovisas. 

Västerbottens länVästernorrlands länGävleborgs länNorrbottens länVästerbottens länVästernorrlands länGävleborgs länJämtlands län