Reskarta öfver Sverige, södra delen, 1830

Tillökad och förbättrad 1840.

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Kapsel E3:1
Upphovsman: 
Akrell, Carl
År: 
1830