Skellefteå, konceptblad av år 1920

Anm: n.v., 51.

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Rulle 40
Skala: 
1:50.000
Upphovsman: 
Rikets allmänna kartverk
År: 
1920