Svenska turistföreningens atlas över Sverige del I, 1923

Två exemplar finns.

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Kapsel E3:1
Skala: 
1:1.000.000
År: 
1923