Sveriges geologiska undersökning, bladet Salsta, 1867-1870

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Rulle 50
Upphovsman: 
Pettersson, A. L. Th. & Börtzell, A.
År: 
1867 - 1870