Sveriges geologiska undersökning, bladet Westerås, 1860-1861

Samling: 
Gustaf Hallströms kartsamling
Placering: 
Rulle 52
Skala: 
1:50.000
Upphovsman: 
Karlsson, V. & Börtzell, A.
År: 
1860 - 1861