Fånglistor och fångrullor

Länsfängelserna och kronohäktena insände månadsvis listor över sina intagna till JK fr o m 1750-talet och även till JO sedan ämbetet inrättats 1809, eftersom det ingick bland hans uppgifter att utöva tillsyn över fängelserna så att ingen hölls olagligt häktad.

JO:s omgång av fånglistor har översänts till respektive landsarkiv från riksarkivet. Härnösands landsarkiv har låtit mikrofilma sina läns listor. I Forskningsarkivet finns Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Gävleborgs läns listor åren (1801) 1820-1906 som mikrofiche, samt fångrullor/stamrullor för Gävle fångvårdsanstalt för tidsperioden 1827-1881 och Östersunds fångvårdsanstalt 1810-1933.

Det kan finnas luckor i fånglistorna. Den helt kompletta sviten av listor ingår i JK:s arkiv som förvaras i riksarkivet.

Förutom personuppgifter på de intagna innehåller fånglistorna bl a information om brott eller annan anledning till häktning. Där framgår också vilken domstol som sköter rannsakningen, utslag i målet med angivande av påföljd, ev högre rätts prövning och det slutliga utslaget och dess verkställande. Tidpunkten för och anledningen till att arrestanten lämnat häktet anges också (försatt på fri fot, avtjänat straff, förd till annat häkte, dödsfall eller rymning)

Digitaliserade fångrullor/fånglistor (NAD)