Skolmatriklar

Matriklarna ger upplysningar om eleverna i de äldsta lärdomsskolorna; trivialskolor och gymnasier samt läroverken där dessa skolformer sedan kom att ingå. Trivialskolan var det lägre stadiet där eleverna lärde latin, räkning och kyrkosång. Gymnasiet gav kunskaper som förberedde för universitetsstudier. Framförallt studerades klassiska språk.

Av matriklarna framgår förutom namn och födelsedata på eleverna även uppgifter om fäderna (namn, hemvist yrke och titel) samt tidpunkt för elevens in- och utskrivning i läroanstalten och i en del fall noteringar om fortsatta studier eller annan verksamhet.

Fichebeståndet i Forskningsarkivet omfattar de norrländska trivalskolorna och gymnasierna samt de äldsta matriklarna från läroverken.