Skrivelser från Svea hovrätt

Skrivelserna från hovrätten är ställda tilll landskansliet i Gävleborgs län åren 1635 - 1736. De avser utslag i kriminalmål. Till skrivelseserien finns ett register, utarbetat av landsarkivet i Uppsala, som förutom årtals- och sidhänvisning till breven även innehåller uppgifter om den anklagades namn, brottet, underrättens dom och hovrättens resolution. I materialet finns också uppgifter om jämtlänningar om de dömts för brott utanför Jämtland innan landskapet blev svenskt.

Motsvarande skrivelser ställda till länsstyrelsen i Härnösands län 1646 - 1654 finns också på mikrofiche.

Digitaliserat ur Skrivelser från Svea hovrätt (NAD)